Nedan finns dokument avseende ordinarie »årsmöte 2020-03-24 med Luleå Konstförening.
På grund av Coronavirus sker det traditionsenliga »konstlotteriet senare under året.

 

»Kallelse
»Dagorning
»Verksamhetsberättelse
»Revisionsberättelse
»Verksamhetsplan för år 2020
»Protokoll