Nedan finns dokument avseende ordinarie »årsmöte 2020-03-24 med Luleå Konstförening.
I samband med årsmötet sker även det traditionsenliga »konstlotteriet.

 

»Kallelse

»Dagorning

»Verksamhetsberättelse

»Revisionsberättelse

»Verksamhetsplan för år 2020