»Årsmöte 2020, UTAN KONSTLOTTERI och GÄSTFÖREDRAG är inplanerat 2020-03-24.
Årsmötet startar kl 19:00

Arr:   Luleå Konstförening
När:  24 mars 2020 kl 19:00
Var:  »IOGT, Köpmantorget 7, Luleå
För:  Röstberättigade är de som innan mötet löst »Medlemskap för år 2020

OBS!  Med anledning av coronaviruset genomförs årsmötet utan konstlotteri och utan föredrag.
Som medlem kan du ge en fullmakt till en annan person (ex person i föreningens styrelse) att företräda dig på årsmötet.
Inbjudan med kallelse och dagordning har skickats till de som (i god tid innan årsmötet) löst medlemskap för 2020.
Inbjudan har även skickats även till de som varit medlemmar under 2019.