»Årsmöte 2020, inklusive »Konstlotteri, är inplanerat 2020-03-24 i Luleå.

Arr:  Luleå Konstförening
När: 24 mars 2020 kl 17:30
Var: <publiceras här senare>
För: De som senast 2020-01-31 löst »Medlemskap för år 2020

Material inför mötet

<publiceras här senare>

Material från mötet

<publiceras här senare>