»Årsmöte 2020 som hölls 2020-03-24, detta år utan konstlotteri, blev en ”gles” tillställning med anledning av Coronviruset.

Arr:   Luleå Konstförening
När:  24 mars 2020 kl 19:00
Var:  »IOGT, Köpmantorget 7, Luleå
För:  Röstberättigade är de som innan mötet löst »Medlemskap för år 2020

OBS!  Med anledning av coronaviruset genomfördes årsmötet utan konstlotteri och utan föredrag.
Inbjudan med kallelse och dagordning samt protokoll har skickats till de som hade löst medlemskap för 2020 innan mötet.
Denna information har även skickats även till alla som varit medlemmar under 2019.