Årsmötet inkl årsmöteshandlingar samt information inför konstlotteriet.

När:  2017-03-20
Var:
För:  Föreningsmedlemmar

Material:     Dagordning  |    Verksamhetsberättelse 2016  |    Verksamhetsplan 2017