Extern

Sidans plats:/Extern

Kategori: Extern – ”Extern” (föreningen medverkar ej som arrangör)

Konst och Integration 2017-02-20

2019-02-16T18:33:59+02:00Categories: Extern|Tags: |

Resurscentrum för konst i samarbete med AF Kultur söker konstnärer/konsthantverkare som har varit i Sverige en längre tid eller nyanlända som inte har kommit igång med sitt konstnärliga arbete i Sverige till projektet ”Konst och Integration – Nya möten och möjligheter”.

Läs mer om projektet på Resurscentrum för konsts hemsida »Projekt Konst och Integration. Kontakta projektledare Lotta Lampa för mer information, via telefon 070-554 5 915 eller e-post lotta.lampa@resurscentrumforkonst.se

Svefi vårtermin 2017

2019-02-16T20:16:47+02:00Categories: Extern|Tags: , , |

Work-shops i konst, föreläsningar, konserter m.m på Sverigefinska Folkhögskolan – Svefi öppna för allmänheten.

När:  2017 (feb-april)
Var:  »Svefi
För:  Allmänheten
Hur:  Ingen avgift