Planerad visning (maj 2019) av “Face me IV” på Norrbottens musem blir ej av pgav ombyggnation. Det är för närvarande oklart om/när någon visning kommer att ske under våren.

Arr:   »Sveriges konstföreningar Norrbotten, SSAB
När:   ??
Var:   ??
För:   Alla
Mer:  

Sveriges Konstföreningar Norrbotten genomförde för tio år sedan ett ungdomsprojekt som man kallade Face me. Det riktade sig till elever vid länets estetprogram, Bild och formgivning och uppgiften för eleverna var att ”i valfri teknik gestalta hur det är att vara ung i Norrbotten, just här och nu.” Projektet har varit lyckosamt och är inne på sin fjärde omgång – “Face me IV”.

Under knappt ett år har resultatet från ”Face me IV” visats på olika platser i Norrbotten. Denna turné var tänkt att avslutas under maj 2019 med en visning på på Norrbottens museum, med Luleå Konstförening som medarrangör, vilket även angivits i vår verksamhetsplanering. På grund av ombyggnationer på Norrbottens museum måste denna planerade visning tyvärr ställas in.