Säkerhet

Även Luleå Konstförening datahantering och webbplats behöver vara säker. Här ger vi några sammanfattande exempel på hur vi arbetar med IT-säkerhet i föreningen.

Säker drift och funktion

Vi får en god driftsäkerhet och bra prestanda genom att vår webbplats och dess information sköts av ett professionellt IT-företag. Vi använder en väl beprövad webb-plattform i form av »WordPress med kraftfullt ”tema” och beprövade ”tillägg”, som utvecklas och testas kontinuerligt för att klara nya säkerhetshot, olika typer av enheter – datorer, paddor, mobiler etc – och olika webbläsare. Regelbunden säkerhetskopiering gör att eventuella olyckshändelser, tekniska eller mänskliga, inte får så allvarliga konsekvenser.

Skydd mot intrång och ”robotfällor”

Vi har övervakningsprogram som bevakar, rapporterar och automatiskt stoppar försök till intrång eller överbelastningsattacker. Vi har noggrann och restriktiv hantering av användaridentiteter. Våra webbformulär skyddas på flera sätt mot attacker av datorprogram (”robotar”) med olika former av s.k. captcha-teknik.  Den ”robotfälla” som ligger i slutet av många formulär är bara en av flera sådana tekniker. Läs gärna mer om olika captcha-tekniker (robotfällor) och World Wide Web Consortiums tankar kring dessa på »W3C

Skydd mot ”skördare”

Skräppost och oönskade telefonsamtal beror ofta på att datorprogram som rör sig på nätet – s.k. ”skördar-robotar” (Eng ”Harvesting Robots”) – har samlat in tiotusentals e-postadresser och telefonnummer, från hemsidor, och sålt dessa till illvilliga aktörer. När vi lägger ut E-postadresser eller telefonnummer på hemsidan så har vi bytt ut snabel-a ”@” mot ”(α)” i e-post-adresser och bindestreck ”-” mot långt bindestreck ”—” i telefonnummer. Detta försvårar för skördar-robotarna. Läs gärna mer om ”Email adress harvesting” på »Wikipedia