Med hänsyn till att smittspridningen fortsätter, och efter att ha fört en dialog med expertis inom området, så har styrelsen beslutat att INTE genomföra Konst i Det Gröna 2021.

Arr:  Luleå Konstförening
När:  INSTÄLLT 2021
Var:  –
Hur:  –
Ref»KiDGs hemsida