Vid »Årsmöte 2020, lottas konst ut till de som; 1) närvarar vid årsmötet, 2) har varit medlem under 2019 och 3) har löst medlemsavgift för år 2020 senast 31 januari 2020.

Arr:   Luleå Konstförening
När:   24 mars 2020 kl 17:30
Var:   <publiceras här senare>
För:  Medlemmar 2019-2020
Mer:  »Konstlotteri 2020 (galleri)