Medlem

Inloggning

Att vara medlem i Luleå Konstförening ger fördelar:

  • Rätt att delta i föreningsarrangemang som är förbehållna endast för medlemmar
  • Rabatt på vissa avgifter/hyror  vid föreningsarrangemang – ex »Konst i Det Gröna
  • Rabatt på externa varor/tjänster, enligt gällande leverantörsöverenskommelser
  • Deltagande i det årliga »Konstlotteriet, för de som närvarar vid ordinarie årsmöte

Ordinarie medlem har rösträtt på årsmötet och möjlighet att kandidera till föreningens styrelse och andra förtroendeposter. Läs gärna vad som står om medlemskap, “familjemedlem” etc,  i föreningens »stadgar!

För medlemskap krävs:

  1. att du betalt medlemsavgift verksamhetsåret och
  2. att vi har din medlemsprofil – dvs ditt namn och kontaktuppgifter registrerade hos oss.

Medlemsavgift år 2019 för Ordinarie medlem är:  200 kr
Medlemsavgift år 2019 per tillkommande Familjemedlem är:  100 kr
Avgifter betalas till: Bankgiro 5610-1447     OBS! – Ange medlems namn vid betalning!

Om du varit medlem tidigare år så har vi redan en användarprofil om dig, dvs ditt namn och dina kontaktuppgifter. Om du inte varit medlem hos oss tidigare, så behöver vi få in dessa uppgifter – antingen genom att du kontaktar oss per e-post (adresser i sidfoten) eller genom att du själv skapar dig en digital medlemsprofil.

Under mars 2019, infördes webb-sidan »Profil, där både etablerade och nya medlemmar kan skapa sig en digital medlemsprofil. Med digitala medlemsprofiler blir föreningens medlemsadministration enklare och säkrare, och det ger föreningen större möjligheter att skapa ännu bättre medlemsservice.

Luleå Konstförening är till för, och drivs av, våra medlemmar! Medlemskap innebär glädje, gemenskap och utveckling av vårt gemensamma intresse – Konst!

VÄLKOMMEN!