Medlem

Medlemskap ger möjligheter

Att vara medlem i Luleå Konstförening ger fördelar och möjligheter:

 • Delta i föreningsarrangemang, exklusivt för medlemmar
 • Rabatt på vissa arrangemang – ex »Konst i Det Gröna
 • Rabatt på externa varor/tjänster, enligt gällande leverantörsavtal
 • Närvara vid årsmöte och delta »Konstlotteriet
 • Kandidera till föreningens styrelse och andra förtroendeposter.

Läs med medlemskap, ”familjemedlem” etc,  i föreningens »stadgar!

Att bli medlem är enkelt

För medlemskap krävs bara:

 1. Att medlemsavgift för aktuellt verksamhetsår (2019) är betald
  – Ordinarie medlem:  200 kr
  – Familjemedlem:  100 kr
 2. Att föreningen har fått in namn, kontaktuppgifter mm till din medlemsprofil, som föreningen behöver

Avgifter betalas till: Bankgiro 5610-1447
OBS! – Ange namn vid betalning!

Som medlem är du med och utvecklar vårt gemensamma intresse – Konst!

VÄLKOMMEN!

Skapa en användaridentitet, så du kan logga in och själv hantera din medlemsprofil!

Via länken »Skapa användare/profil kan du som medlem skapa en användaridentitet och själv fylla i uppgifterna i din medlemsprofil.

Så snart din användaridentitet aktiverats, kan du logga in och uppdatera dessa uppgifter via länken »Se/Ändra din profil (synlig när du är inloggad) .

Att du som medlem själv hanterar dina medlemsuppgifter, ger mindre administration och mer korrekt och aktuell information.

Att du har en användaridentitet, så att du kan logga in på föreningens webbplats, ger också möjlighet för föreningen att publicera information, och skapa tjänster och förmåner, som bara du som är medlem kan komma åt.