1941

Luleå Konstförening grundas

1976

Föreningen arrangerar evenemanget
Konst i Det Gröna för första gången

Om Föreningen

Luleå konstförening har till uppgift att i samverkan med institutioner och organisationer samt övriga aktörer inom kulturen väcka, underhålla och öka intresset för bild och form. Vi arrangerar det årligen återkommande evenemanget Konst i Det Gröna, vi köper in och lottar ut konst till medlemmarna och vi genomför och deltar i andra arrangemang och föreläsningar. År 2016 firade Luleå konstförening 75 år och Konst i det Gröna 40 år!

Nedan kan du läsa om föreningens historik, organisation och stadgar.

Historik

Luleå Konstförening startade 1941 och hette då Luleå Konstgille. Efter några år ändrades dock namnet till Luleå Konstförening. Under årens lopp har föreningen haft samarbete med många olika aktörer bland andra Norrbottens Museum och Norrbottens läns landsting. Aktiviteter där både konst och musik har varit inslag har funnits på ett tidigt stadium och vi vill gärna hitta tillbaka till den typen av samverkan.

Konst i det Gröna startade 1976. Evenemanget låg då i slutet av “Karnevalsveckan” som genomfördes juli/augusti och placerades i Stadsparken. Utifrån besökarnas önskemål och synpunkter har Konst i det Gröna blivit en väletablerat evenemang med många utställare och besökare i slutet av juli varje år.

Organisation

Styrelse

Sol-Britt Hertting,  ordförande
Britta Wallgren, kassör
Karin Tjernström, sekreterare
Doris Thornlund, ledamot
Kent Ögren, ledamot
Kenneth Strömberg, ledamot

Övriga funktioner

Jan Hertting, valberedning
Peter Georgson, valberedning
Mikael Börjesson, webbredaktör

Stadgar

Gällande stadgar beslutades vid ett extra årsmöte 2016-09-29.