Årsmöte

Ny styrelse:  Kenneth Strömberg, Britta Wallgren, Doris Thornlund, Kent Ögren (Ordf), Inga Valeskog, Eva-Lena Holmkvist Parkström, Solbritt Hertting

Årsmötet och ev extra medlemsmöten styrs i grunden av föreningens »Stadgar. Medlemmar kan föreslå ärenden att tas upp på årsmötet (kontakta styrelsen »Kontakt).

Årsmöte 2020 är inplanerat till tisdag 24 mars 2020 kl 17:30. Lokal, agenda och övrigt material till mötet  kommer att publiceras senare på denna sida. Klart är att det traditionsenliga »Konstlotteriet kommer att genomföras i samband med årsmötet.

Tidigare medlemsmöten:  »Årsmöte 2019

Material inför mötet

<ännu ej publicerat>

Material från mötet

<ännu ej publicerat>