Årsmöte

Beslutsmöte

Årsmötet och ev extra medlemsmöten styrs i grunden av föreningens »Stadgar. Medlemmar kan föreslå ärenden att tas upp på årsmötet (kontakta styrelsen »Kontakt).

Ordinarie årsmöte år 2020 äger rum tisdag 24 mars 2020 kl 19:00 i »IOGTs lokal på Kömantorget 7 i Luleå.
Inbjudan med kallelse och dagordning har skickats till de som (i god tid före årsmötet) löst medlemskap för år 2020. Inbjudan har även att skickas till de som varit medlemmar under 2019.

För att få rösta på årsmötet skall man, innan årsmötet, ha löst medlemskap för innevarande verksamhetsår (2020) och närvara på årsmötet. Om du som medlem inte vill eller kan närvara på årsmötet kan du, om du så vill enligt »stadgarna (kap 3, punkt 3 §), ge skriftlig fullmakt till annan person (ex till person i »styrelsen, annan medlem eller annan myndig person) att företräda dig och rösta på årsmötet.

Årsmötet 2020 sker UTAN KONSTLOTTERI och UTAN GÄSTFÖREDRAG.
Vi hoppas kunna genomföra »konstlotteriet senare och ber att få återkomma med tid och plats för detta.