Årsmöte

Beslutsmöte

Årsmötet och ev extra medlemsmöten styrs i grunden av föreningens »Stadgar..
Medlemmar kan föreslå ärenden att tas upp på årsmötet (kontakta styrelsen »Kontakt).

Ordinarie årsmöte år 2021 äger rum tisdag 23 mars 2021 kl 19:00.
Mötet kommer att genomföras digitalt via Zoom.
OBS! Du som avser delta skall anmäla dig senast 19 mars. Se Kallelsen för mer information.

Årsmötet 2021 sker utan konstlotteri och gästföreläsning. Vi kommer att genomföra framflyttade »konstlotterier så snart detta kan ske med hänsyn till rådande pandemi. Vi återkommer till berörda medlemmar med tid och plats för detta.