Årsmöte

Ny styrelse:  Kenneth Strömberg, Britta Wallgren, Doris Thornlund, Kent Ögren (Ordf), Inga Valeskog, Eva-Lena Holmkvist Parkström, Solbritt Hertting

Årsmötet styrs i grunden av föreningens »stadgar. Medlemmar kan föreslå att ytterligare ärenden att tas upp.

Ordinarie årsmöte 2019 ägde rum 26 mars 2019 kl 18-22, med inledande presentationer, själva årsmötet, det traditionsenliga »konstlotteriet och efterföljande konstituerande möte med den (delvis) nya »styrelsen (bild).

Du kan hämta alla mötesdokument, inklusive protokoll från mötet, med hjälp av PDF-länkarna.