Beslutsmöte

Årsmöte 2019

Årsmötet styrs i grunden av föreningens »stadgar. Medlemmar kan föreslå att ytterligare ärenden att tas upp.

Ordinarie årsmöte kommer att äga rum 26 mars 2019, med start-tider enligt nedan, i IOGTs lokaler på Köpmantorget i Luleå  »Karta

TIDER
18:00 – Visning av konstverk som kommer att lottas ut
18:30 – Föredrag
19:00 – Årsmötet börjar
ca 21:00 – Slut

Denna sida kommer att kompletteras med kallelse inkl mötesagenda, där detta dokument finns framme.