Styrelse

Styrelsen består, enligt föreningens »Stadgar, av ordförande och sex övriga ledamöter.
Nuvarande styrelse och förtroendeposter valdes vid »Årsmöte 2021 (2021-03-23).
Du hittar kontaktinformation till föreningen, inklusive styrelsen på sidan »Kontakt.

Styrelsen

 • Kent Ögren – Ordförande
 • Solbritt Hertting – Vice ordförande
 • Britta Wallgren – Kassör
 • Eva-Lena Holmkvist Parkström – Sekreterare
 • Inger Hällström – Ledamot
 • Elisabeth Jonsson – Ledamot
 • Inga Valeskog – Ledamot

Övriga förtroendeposter

 • Gunnar Persson – Revisor
 • Peter Georgsson – Revisor
 • Karin Wennström – Revisorssuppleant
 • Mikael Börjesson – Webb-ansvarig

Valberedning kommer att utses senare.