Styrelse

Kenneth Strömberg, Britta Wallgren, Doris Thornlund, Kent Ögren, Inga Valeskog, Eva-Lena Holmkvist Parkström, Solbritt Hertting

Styrelsen består, enligt föreningens »Stadgar, av ordförande och sex övriga ledamöter.
Nuvarande styrelse och förtroendeposter valdes vid »Årsmöte 2019 (2019-03-26).

Styrelsen

  • Kent Ögren – Ordförande
  • Solbritt Hertting – Vice ordförande
  • Britta Wallgren – Kassör
  • Eva-Lena Holmkvist Parkström – Sekreterare
  • Kenneth Strömberg – Ledamot
  • Doris Thornlund – Ledamot
  • Inga Valeskog – Ledamot

Övriga förtroendeposter

  • Peter Georgson – Revisor, Valberedning
  • Gunnar Persson – Revisor
  • Mona Blom – Valberedning