Inbjudan att anmäla intresse för konstuppdrag på äldreboendet Björknäsgården i Boden. Omfattar 13 st uppdrag. Total budget 2 Mkr.

Arr: »Norlandia, »RCKNb, »NbKK
När: Anmälan senast 31 jan 2021
Var: »Björknäsgården, Boden
För: Konstnärer
Hur: Särskild anmälningsblankett.
Mer: »Inbjudan