Verksamhet

Såsom beskrivs i stadgarna, är Luleå Konstförenings syfte är att ”väcka, underhålla och öka intresset för bild och form”.

Under verksamhetsåret köper föreningen in konstverk från lokala konstnärer som sedan lottas ut i ett Konstlotteri under efterföljande år i samband med föreningens årsmöte (normalt i mars månad).

Varje år i slutet av juli arrangerar föreningen Konst i Det Gröna där konstnärer bokar utställningsplats (rabatterat för föreningens medlemmar), visar upp och säljer sina alster. Besökare får möjlighet att prata med konstnärerna och köpa deras alster. Besökarna, inte minst medföljande barn och ungdomar, kan även prova på olika konstformer.

Föreningen arrangerar även föreläsningar och enklare evenemang. Föreningens medlemmar får automatiskt inbjudningar till dessa evenemang och kan delta kostnadsfritt eller till förmånliga villkor. Föreningen bevakar även konst- och kulturhändelser i regionen och nationellt och har möjlighet att göra grupparrangemang för att underlätta medlemmarnas deltagande i dessa.

Konstlotteri 2020

Vid »Årsmöte 2020, lottas konst ut till de som; 1) närvarar vid årsmötet, 2) har varit medlem under 2019 och 3) har löst medlemsavgift för år 2020 senast 31 januari 2020.

Arr:   Luleå Konstförening
När:   24 mars 2020 kl 17:30
Var:   <publiceras här senare>
För:  Medlemmar 2019-2020
Mer:  »Konstlotteri 2020 (galleri)

Moskito Art Talk 2019

Några föreläsningar återstår inom serien Moskito Art Talk 2019

Arr: Luleå konsthall, Resurscentrum för konst, KKV
När: 25 okt, 20 nov, 18 dec
Var: Konsthallens ateljé i Kulturens Hus
För: Alla intresserade
Hur: Fri entré
Mer: »Kulturens Hus, evenemangsinfo

Anna Toresdotter 26, 27 oktober

Föreläsning 26/10 ”Se långt – för en hållbar framtid” av Anna Toresdotter »Bok och Bild 2019 och endagskurs (27/10) i måleri för nybörjare

Arr: Anna Toresdotter och Studieförbundet Vuxenskolan Luleå
När: 26 oktober 2019 kl 12:00
Var: Kulturens Hus, Luleå
För: Alla intresserade
Ref: »Referat