Konstlotterier

Föreningens konstlotteri genomförs normalt en gång per år i samband med föreningens »Årsmöte. Under det verksamhetsår (=kalenderår) som passerat när årsmötet hålls (mars), så har konstverk köpts in av föreningens styrelse.

För att få delta i konstlotteriet krävs att:
1) man närvarar vid utlottningen (normalt i samband med årsmötet) och
2) har varit medlem under året innan.

För att få delta i »Konstlotteri 2020 krävs att man varit medlem år 2019 och att man närvarar vid det lotteritillfället (senarelagt). För att få delta i »Konstlotteri 2021 krävs att man varit medlem år 2020 och att man närvarar vid det lotteritillfället (även det senarelagt).

På grund av coronapandemin är både Konstlotteriet-2020 och Konstlotteriet-2021 framflyttade.
Inplanering av de framflyttade lotterierna kommer att ske så snart det är möjligt med hänsyn till corona-läget.

Kommande konstlotterier/bildgallerier:
»Konstlotteri 2020
»Konstlotteri 2021

Tidigare konstlotterier/bildgallerier:
»Konstlotteri 2019