Föreningen Köper Konst

En av Luleå Konstförenings årligen återkommande verksamheter är att föreningen köper in konst, ex tavlor, skulpturer, keramik etc, som sedan lottas ut till medlemmarna. Normalt arrangeras »Konstlotteriet i anslutning till ordinarie årsmöte.

Föreningen har tidigare hittat och köpt dessa konstverk vid olika utställningar och arrangemang, exempelvis Konst i Det Gröna. Nu har våra ”konstköpare” fått det lite svårare p g av coronaviruset.

Bilderna ovan är tagna på konstverk inköpta år 2019.

Skicka in förslag!

Nytt för i år (2020), är att du som är amatör eller proffskonstnär kan skicka in förslag på konst som du vill sälja till föreningen för senare utlottning. Det underlättar och ger förhoppningsvis vår konstköpargrupp lite mer att välja på.

Vill du sälja ett konstverk till föreningen, för utlottning, så skicka ett Email!

 • Max 3 förslag per konstnär  – Välj konstverk med omsorg!
 • Vänligen samla ditt/dina förslag i ett Email!
 • Föreningen kommer att köpa konst löpande fram till 2020-09-30
 • Ange Email-RUBRIK:  ”LotteriKonst”
 • Bifoga en BILD(er) på konstverket/konstverken
  – Vänligen använd vanliga digitala bildformat.
 • I mailtexten anger du sedan FÖR VARJE KONSTVERK;
  – TITEL på konstverket  (igen)
  – STORLEK i cm. Spec’a tydligt vad som är bredd, höjd och ev djup/längd!
  – TEKNIK  (ex akvarell, keramik/glasyr, olja, glasfusion etc…)
  – PRIS (inkl ev moms) på konstverket.
  – ÖVRIG info som kan vara intressant för köparen (max 20 ord)
 • Ange kontaktinformation NAMN och TELEFONNUMMER
 • Skicka Emailet till: britta.wallgren(α)bredband.net   (byt ut ”(α)” mot ”@”)