Vi har nu påbörjat arbetet med att flytta vår hemsida till en ny och enklare miljö

Syftet med flytten är främst att göra det enklare för flera personer att jobba med innehållet. Hemsidan kommer även att få ett lite annorlunda utseende.
Flytten kommer att ske kring årsskiftet.